සැබවින්ම සත‍‍්‍යය සහ සහජීවනය මෙතෙක් ඔබ සිිතුවාට වඩා වෙනස්‍‍ය....ඵම සබඳතාවය ඔබගේ අත්දැකීම තුළින්ම විඳගැනීමට අපි ඔබට අාරාධනා කරන්නෙමු. CHRISTIAN CHANNEL- THE KEY TO LIFE IN JESUS!!!

Life Needed

මම කිතුනුවකු වන්නේ කෙසේද....?

මෙය හොඳම කොටසයි. උන් වහන්සේ අප උදෙසා දක්වන ආදරය නිසා දෙවියන් වහන්සේ අපට කිතුනුවකු වීම ඉතා සරළ දෙයක් ලෙසට විවෘතව තබා ඇත. ඔබ කළ යුතු දෙය නම් යේසුස් වහන්සේ ඔබගේ ගැලවුම්කරුවා ලෙසට පිළිගැනීමයි, උන් වහන්සේගේ මරණය ඔබගේ පාපයට ප්‍රමාණවත් පූජාව බවට සම්පූර්ණයෙන්ම විශ්වාස කිරීමයි (යොහන් 3:16), සම්පූර්ණයෙන් උන් වහන්සේ ඔබගේ ගැලවුම්කාරයා හැටියට පිළිගැනීම (යොහන් 14:6; ක්‍රියා 4:12). කිතුනුවෙකු වීම සභාවට යෑම එසේත් නැත්නම් සමහර දේවල් වලින් වැලකෙමින් තවත් සමහර යහපත් දේ කිරීමම නොවේ. කිතුනුවකු වීම නම් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග පුද්ගලික සම්බන්ධතාවයක් ඇති කර ගැනීම. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග පුද්ගලික සම්බන්ධතාවය, ඇදහිල්ල කරණකොටගෙන මනුෂ්‍යකු කිතුනුවකු වීම එයයි.

Tuesday, 14 July 2015

yathura 4